ដុតបំផ្លាញ​គ្រឿងញៀន ជិត​១០០​គីឡូក្រាម ដែល​កម្លាំង​អនុវត្ត​ច្បាប់ នៃ​ខេត្ត​ចំនួន​៤ បង្ក្រាបបាន​ – CEN