គ្រាប់បែក​គីមី​របស់​អាមេរិក រកឃើញ​ក្មេង​៣​នាក់ កើតមក ម៉ាត់​វៀច ក្បាល​ធំ និង​កើត​រមាស់​លើ​ស្បែក – CEN