​តុលាការ​ឃុំខ្លួន លោក សួង សុ​ភ័​ណ្ឌ ក្រោម​បទចោទប្រកាន់ ញុះញង់​ឲ្យ​មាន​ភាពវឹកវរ និង​បង្ក​អសន្តិសុខ​ដល់​សង្គមជាតិ​ – CEN