ស្ពាន​ឆ្លង​សមុទ្រ ដ៏​វែង​ជាងគេ​បំផុត ក្នុង​លោក​មាន​ប្រវែង​ប៉ុន្មាន​? – CEN