រមៀត​ល្អ​ខ្លាំង​ចំពោះ​សុខភាព និង​ជួយ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​ជាច្រើន​មុខ​ – CEN