គួរ​សោកស្តាយ​! នារី​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​សម្រេច​បញ្ចប់ជីវិត បន្ទាប់​រង​ពាក្យ​គេ​ចំអក​ឥតឈប់ឈរ ព្រោះតែ​នាង​ជាម​នុស្ស​…. – CEN