អស់ទាស់​! ល្បី​គ្រូ​អគ្គី​នេត្រ​កាប់​មិន​មុត ឥ​ឡូ​នេះ មក​ស្តាប់​សំឡេង​ចម្រៀង​បទ​ចង្វាក់​ក្លឹប​វិញ​ម្តង គឺថា​ពីរោះ​កប់​ស៊េរី​ហ្មង​… (​វីដេអូ​) – CEN