ថៅកែ​ផលិត​ស្ក​ត្នោត​ក្លែងក្លាយ​ឈ្មោះ ជុន មុំ ឃាត់ខ្លួន ៨ លើក​ហើយ មិនដែល​មានទោស​ – CEN