បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​នានា នៅតែ​បន្ត​សម្រុកចូល​អញ្ជើញ​មកលេង​ខេត្តសៀមរាប​ – CEN