កម្ពុជា​ទទួលរង​ឥទ្ធិពល ពី​ជ្រលង​នៃ​ប្រព័ន្ធ​សម្ពាធ​ទាប ដែល​អូសបន្លាយ​ពី​ប្រទេស​ថៃ ដោយ ឆ្លងកាត់​ប្រទេស​ឡាវ និង​វៀតណាម នឹងធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៩-២៥ សីហា​ – CEN