ព្រោះតែ​ហួសចិត្ត​ខ្លាំងពេក ខាត់​សុ​ឃីម ទ្រាំ​មិនបាន​ដាក់​១​ឃ្លា​ទៅកាន់ ទ្រី ដា​ណា ស្តាប់​ហើយ​ចុក​ឈាម​ជំនួស​…. – CEN