រូបមន្ត​ប្រើ​ប៉េងប៉ោះ ធ្វើ​ឲ្យ​ស្បែក​សបែប​ធម្មជាតិ​ – CEN