ក្រសួងសុខាភិបាល ច្រានចោល​ការផ្សាយ​សារព័ត៌មាន​មួយចំនួន ទាក់ទង​នឹង​ជនជាតិ​ចិន​៦​នាក់ មាន​ផ្ទុកមេរោគ​កូ​វីដ​១៩ – CEN