ព្រឹត្តិការណ៍​ជិះ​កង់​មនុស្សធម៌ ដើម្បី​ធ្វើការ​កៀរគរ​ថវិកា ទ្រទ្រង់​ចលនា​កាកបាទក្រហមកម្ពុជា និង ការជួយឧបត្ថម្ភ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ ជួយសង្គ្រោះ​ជនរងគ្រោះ ដោយ​គ្រោះធម្មជាតិ​ – CEN