នៅថ្ងៃនេះ អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន ១៣​នាក់ ព្យាបាល​ជាសះស្បើយ​ – CEN