អភិបាលខេត្ត​សៀមរាប ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បន្ត​បើក​តែ​ត្រូវ​ពង្រឹង​ការអនុវត្ត​វិធានការ​កូ​វីដ​នៅ​ផាប់​ស្ត្រី​ត ក្រោយ​ខេត្ត​ផ្អាក​បណ្តោះអាសន្ន​កាលពី​រាត្រី​ម្សិលមិញ​ – CEN