អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងយុត្តិធម៌ ៖ អង្គការ​សមាគម​ខ្យល់​មួយចំនួន ដែល​មិនមាន​សកម្មភាព​អ្វី​ទេ នាពេល​កន្លងមក ក្រៅតែពី​ការប្រមូល​ផ្តុំគ្នា​ចេញ​សារ និង​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​នយោបាយ​ – CEN