ប្រុស​ណា​មិន​ស្លុតចិត្ត​! ប្តី​ខំធ្វើការ​ថែម​ម៉ោង​កណ្តាលៗ​អា​ធ្រា​ត្រ និង​ខំ​ធ្វើ​ល្អ​គ្រប់យ៉ាង ទីបំផុត ប្រពន្ធ​បាន​គ្នា​ជិត​១០​ឆ្នាំ​សង​ត្រឡប់មកវិញ​បែបនេះ​… – CEN