ហួសចិត្ត​! បុរស​វ​យ័​ចំណាស់​ម្នាក់​សង្ស័យ​ស្លាប់​នៅលើ​បង្គង​នៅផ្ទះ​សំណាក់​មួយកន្លែង​ (វីដេអូ) – CEN