ឪពុកម្តាយ​ស្លុត​រន្ធត់! ពេល​ដឹង​ថា​កូន​ស្រី​អាយុ​១១​ឆ្នាំ​មាន​​​​ផ្ទៃពោះ​៥ខែ ជា​លទ្ធផល​ស្នាដៃ​​របស់​… – CEN