ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​កម្ពុជា​-​ជប៉ុន មាន​ជាង ១​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ – CEN