រកឃើញ​យានយន្ត​ចំនួន ៦៥៣​គ្រឿង ល្មើសច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ថ្ងៃទី​២១​សីហា ហើយ​ត្រូវបាន​ផាកពិន័យ​ – CEN