ខេត្តសៀមរាប នៅតែមាន​អត្រា​ភ្ញៀវទេសចរ​ច្រើនជាងគេ រហូតដល់​២១៤.០៤៧​នាក់ ក្នុង​រយៈពេល​៥​ថ្ងៃ នៃ​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​ – CEN