បេសកកម្ម​របស់​ក្រុមការងារ​ថ្នាក់ជាតិ ត្រូវបាន​បញ្ជប់​ដោយ​ជោគជ័យ ដោយ​បញ្ជូន​ជនល្មើស​ទាំង​៦​នាក់​ទៅ​តុលាការ​ – CEN