បង្ក្រាប​ករណី​អំពើ​លួច​មាន​ស្ថាន​ទម្ងន់ទោស ប្រើ​កាំបិត​ភ្ជង់​ប្លន់ និង​ចាប់ជំរិត រវាង​ជនជាតិ​ចិន និង​ជនជាតិ​ចិន – CEN