ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា គាំទ្រ​នូវ​សំណើ​របស់​ចិន ក្នុង​វិស័យ​អាទិភាព​ចំនួន​៤ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អនាគត នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង​ – CEN