អាណិត​ណាស់​! នារី​ខ្មែរ​ម្នាក់​តែលតោល​នៅ​ថៃ ដាច់បាយ​គ្មាន​លុយ​ជាប់​ខ្លួន សំណាងល្អ បាន​បុរស​ថៃ​ចិត្តធម៌​ម្នាក់​ជួយ ដល់ពេល​សួរនាំ​ទើប​មិន​នឹកស្មានថា​…. – CEN