សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុនសែន​៖ ប្រទេស​នៅជាប​ទន្លេមេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង ត្រូវខិតខំ​ព​ន្លឿ​ន​ការរៀបចំ និង ការសម្រេច​ឱ្យបាន​នូវ ខ្សែក្រវាត់​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង (ML EDB) – CEN