ក្រសួង​អប់រំ ដាក់ពង្រាយ​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​សាលា (SIS) និង​ការរៀបចំ​ត​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ​អ៊ីនធឺណិត ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​មធ្យោបាយ​ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​សាលា​ប្រសើរ​ជាង​មុន​ – CEN