បាក់​រលំ​អគារ​កម្ពស់ ៥​ជាន់​នៅ​ឥណ្ឌា ស្លាប់ និង​បាត់​ខ្លួន​ប្រហែល ២០០​នាក់​ – CEN