មិនធម្មតា​ទេ​! យុវជន​ម្នាក់ បង្កើត​សៀវភៅ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​សរសេរ​ជា​សូរស័ព្ទ​ខ្មែរ ប្រូ​ម៉ូត​លក់​តាម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ជា​សាធារណៈ , អ្នកលេង​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​៩៩.៩% បាននាំគ្នា​ប្រតិកម្ម​យ៉ាង​ចាស់ៗ​ដៃ​ – CEN