ដាក់​បញ្ជា​ឲ្យ​លោក​មេ​ប៉ុស្តិ៍​រដ្ឋបាល​ទាំង ១០០ និង​អធិការ​ទាំង ១០​ស្រុក​និង​ក្រុង​ក្នុង​ខេត្តតាកែវ ត្រូវ​បើកទ្វារ​ចំហ រង់ចាំ​ទទួលបញ្ជា ឬ​ទទួល​ព័ត៌មាន​ពី​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ – CEN