លោភលន់ ពេល​ដី​ឡើងថ្លៃ ! ពលរដ្ឋ​មួយ​គ្រួសារ សង់​របង​រំលោភ​លើផ្លូវ​លំ នៅ​ភូមិ​អូរ​អំបិល មិន​ព្រម​ទទួលយក​ការសម្របសម្រួល​ពី​អាជ្ញាធរ – CEN