រាជរដ្ឋាភិបាល​បញ្ចេញ​ថវិកា ៣០​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ជូន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ និង​ងាយ​រងគ្រោះ ជាង ២,៦ លាន​នាក់ ក្នុងអំឡុងពេល​កូ​វីដ​១៩ សម្រាប់​ជុំ​ទី​២ – CEN