​ហួសចិត្ត​! ឡាន​តែ​២​តាន​កន្លះ​ទេ តែ​ដាក់​ដល់​ជាង​១០​តោន ចង់​ចំណេញ​ខ្លាច​ខាត​ជើង ទីបំផុត បែបនេះ​…​ទើប​ភ្ញាក់ខ្លួន​! – CEN