​វេជ្ជបណ្ឌិត​រាប់ពាន់នាក់​ធ្វើ​កូដកម្ម​មិន​ចូលធ្វើការ ចំពេល​កូរ៉េខាងត្បូង កំពុង​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំងនឹង​ការផ្ទុះ COVID-19 ឡើងវិញ​ – CEN