តុលាការ​កូរ៉េខាងត្បូង ព្យួរ​ទោស និង​ដោះលែង ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​សាំ​ស៊ុង​ – CEN