ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក ស្វែងយល់​អំពី​សក្តានុពល និង​សិក្សា​លទ្ធភាព ក្នុងការ​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើ​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និង​កសិកម្ម នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង – CEN