ចិន ចោទ​អា​មេ​រិច​ថា បញ្ជូន​យន្តហោះ​ចារកម្ម មក​ឈ្លប​មើល​សមយុទ្ធ​របស់ខ្លួន​ – CEN