ថ្លើមធំ​ណាស់​! ហ៊ាន​យក​ស្រី​មក​ដេក​ដល់​ក្នុងផ្ទះ​ដាក់​ប្រពន្ធ ប្អូនថ្លៃ​តាម​ទាន់ ផ្ទុះ​ផ្អើល​ទាំងយប់​…(​វីដេអូ​) – CEN