អា​មេ​រិច​ដាក់​ក្រុមហ៊ុន និង​បុគ្គល​ចិន​ជិត ៣០​នាក់ ក្នុង​បញ្ជីខ្មៅ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជម្លោះ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ – CEN