ឧកញ៉ា លី ហួរ អធិរាជ​ជោគជ័យ​លើ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN