ប្រធាន​មន្ទីរ​ធនធានទឹក មិនទាន់​ហ៊ាន​អះអាងថា នឹងមាន​ការ​ជន់​នាច​បែក​វាល ដូច​រាល់​ឆ្នាំ​នោះទេ ប៉ុន្តែ​ប្រជា​នេសាទ ព្រួយបារម្ភ​ពី​ការខ្វះ​ត្រី​បរិភោគ ខណៈ​ឆ្នាំនេះ ជំនន់​ស្ទឹង និង​ជំនន់​ទន្លេសាប ពុំទាន់​មាន​ជន់​ឡើង​នៅ​បាត់ដំបង​ – CEN