នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន Shinzo Abe នឹង​លាលែង​ពី​តំណែង ដោយសារ​បញ្ហា​សុខភាព​ – CEN