បុរស​ម្នាក់ ខឹង​ចូល​ស្តីដណ្តឹង​នារី​ម្នាក់​មិនបាន សងសឹក​តាម​ចាក់​សម្លាប់ រួចរ​ត់ទៅ​ចងក​សម្លាប់​ខ្លួនឯង , ឪពុកម្តាយ​មិន​លើក​កូនស្រីឲ្យ ​ព្រោះ​ជនដៃដល់ មាន​ស្រី​ច្រើនពេក​ – CEN