មេ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ទទួលស្គាល់​កំហុស​ក្នុងការ​ខកខាន​លុប​ផេ​ក​កងជីវពល​ចេញ ក្រោយ​មានការ​បាញ់ប្រហារ​អំឡុង​ការតវ៉ា​ប្រឆាំង​ប៉ូលិស​ – CEN