ផ្លែឈើ​ទាំងនេះ​ជួយ​បញ្ចុះ​កម្រិត​កូ​ឡេ​ស្តេ​រ៉ូ​ល​ក្នុង​ខ្លួន​ – CEN