ជីវិត​គាត់​ពេលនេះ​មិន​ខុសពី​នាង​បដា​ចា​ទេ​! ព្រោះ​១​ប៉ព្រិចភ្នែក​បាត់បង់​មនុស្ស​ជាទី​ស្រឡាញ់​ដល់​ទៅ​៤​ក្នុងពេល​តែ​១ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​គាត់​មាន​បញ្ហា​សតិអារម្មណ៍​រហូតដល់​ថ្នាក់​…. (​វីដេអូ​) – CEN