ហួសចិត្ត​ណាស់​! បើកឡាន​មក​ឈប់​ទទឹងទិស​កណ្តា​ល​ផ្លូវ ចុះ​ដើរទៅ​ផ្ទះ​ធ្វើ​មិនដឹង អត់​ខ្វល់​អ្នកណា​បើក​រួច​មិន​រួច​…! (​វីដេអូ​) – CEN