​ដោយសារ​ឆ្លង​ចរន្តអគ្គិសនី ឬ​ផ្ទុះ​សេ​ខ្សែភ្លើង បណ្តាល​ឲ្យ​ឆេះ​ផ្នែក​មួយចំនួន នៃ​អគារ​ផ្សារណាត់ ផ្នែក​អគារ​ខាងលិច(វីដេអូ) – CEN